Plesni klub Swing

Broj telefona:
Sačekajte...

Cena

10

Plesni klub Swing

Broj telefona:
Sačekajte...

Cena

10

Dodatne informacije

Sačekajte...

O vendoru

Klub je osnovan još davne 1989. godine i aktivan je član PSS-a, IDSF-a, IDO-a i SAPO-a, kao i učesnik brojnih takmičenja u organizaciji ovih plesnih saveza. Veliki broj instruktora kluba je još uvek takmičarski aktivan i u fazi stalnog usavršavanja, tako da u svom radu primenjuju savremene metode rada koje su i njima pomogle u postizanju svojih uspeha i zapaženih rezultata.