Live Band

Broj telefona:
Sačekajte...

Cena

2000 - 3000

Live Band

Broj telefona:
Sačekajte...

Cena

2000 - 3000

Dodatne informacije

Sačekajte...

O vendoru

Interpretiramo samo provereno dobru muziku, isključivo živa svirka bez fajlova i matrica. Poštujemo svačiji izbor muzike koju sluša, zbog čega se nismo ograničili na jedan muzički pravac.....